swot-partner-vladi-rs-u-organizaciji-nagradne-igre

Удружење економиста Републике Српске СВОТ у сарадњи са Владом Републике Српске, учествује у организацији наградне игре “10 рачуна изброји и стан освоји”.

Приређивач наградне игре је Влада Републике Српске, а главна награде су  четри стана у Бања Луци.

Сива (неформална) економија, као паралелна активност формалној (регуларној) економији, постоји у развијеним, али и у мање развијеним државама, с том разликом што се у развијеним привредама успјешније супротставлја тој појави, док у неразвијенијим системима тај начин привређивања често постаје доминатнан и један од основних извора прихода за велики дио становништва.

Негативне послједице свих облика непријавлјених активности у Републици Српској могу се препознати кроз стварање нелојалне конкуренције из аспекта пословних субјеката и послодаваца, те онемогућавање или отежано остваривање права запослених (уклјучујући и права која произлазе из доприноса), те умањен прилив јавних прихода свих врста.

Све државе, интензивнијим или мање интензивним, различитим превентивним, стимулативним и репресивним мјерама настоје свести ниво удјела „сиве економије“ на најмању могућу мјеру, при чему су сви свјесни чињенице да потпуно искорјењивање ове појаве чак ни у најнапреднијим свјетским привредама није могуће.

Једна од тих мјера, која је у землјама у региону (Србија, Бугарска и Хрватска) имала позитивне ефекте на подизање свјести о сивој економији и потреби њеног сузбијања јесте наградна игра у којој се учествује прикуплјањем и слањем фискалних рачуна. Цилј наградне игре је смањење степена сиве економије ограничавањем непријавлјених трансакција путем повећаног издавања фискалних рачуна при трансакцијама између привредних субјеката и потрошача. Конкретно, потрошачима је обезбјеђен мотив да траже фискални рачун, јер он може послужити за учешће у наградној игри, чиме се потрошачима пружа прилика да освоје атрактивне награде. На дуже стазе, наградна игра има за цилј да навикне потрошаче да траже фискални рачун. Често се покаже да грађани послије одређеног времена усвајају ову навику чиме тражење рачуна постаје друштвено прихватлјиво и пожелјно чак и без додатног новачног подстицаја.

Имајући у виду да и плаћање електронским путем (путем ПОС терминала) представлја један од начин плаћања који спријечава непријавлјене трансакције, у землјама у региону, проширен је обухват наградне игре тако што се право на учешће остварује и слањем ПОС слипова чиме је учесницима омогућено да удвоструче своје шансе за освајање награде, јер за једну куповину добијају и фискални рачун и ПОС слип које могу прикуплјати и учествовати у наградној игри. Проширење обухвата наградне игре и на плаћања путем ПОС терминала ће допринијети подизању свијести потрошача о предностима електронског плаћања у борби против сиве економије и стварању кулутуре електронског плаћања међу потрошачима.

У Републици Србији наградна игра „Узми рачун и победи“  је спроведена као једна од мјера  предвиђених Акционим планом за спровођење националног програма за сузбијање сиве економије, а према процјенама организатора наградна игра је имала позитивне ефекте који се рефлектују у јачању пореске културе и стварању окружења које подстиче поштовање пореских прописа, а коначно и кроз пораст прилива пореза у буџет Србије.

 

СВОТ