poste-srpske-pocela-nagradna-igra

Влада Републике Српске у сарадњи са Удружењем економиста „СВОТ“ Бања Лука организује наградну игру „10 рачуна изброји и стан освоји“. Наградна игра ће трајати од 15.07.2019. до 13.10.2019. године. Сврха приређивања наградне игре је подизање свијести грађана и привреде о значају сузбијања сиве економије.

Наградни фонд чине 4 двособна стана у Бањој Луци, укупне вриједности 511.347,20 КМ. Министарство финансија ће у име Владе Републике Српске по одбитку платити порез на добитке од наградне игре.

Право учешћа у наградној игри имају сва лица са пребивалиштем или боравиштем на територији Босне и Херцеговине која прихватају правила наградне игре донесена од стране Приређивача, изузев лица запослених или ангажованих у Кабинету Предсједника Владе Републике Српске, Генералном секретаријату Владе Републике Српске, Министарству финансија Републике Српске, Пореској управи Републике Српске, Републичкој управи за игре на срећу, предузећу „Поште Српске“ а.д. Бања Лука и у Удружењу економиста „СWОТ“ Бања Лука.

Учесници у наградној игри требају послати коверте које садрже најмање 10 фискалних рачуна или 10 потврда за плаћање картицом („слипова“) издатих на територији Републике Српске. Фискални рачуни и потврде за плаћање картицом („слипови“) могу се слати заједно у истој коверти.

Коверте је потребно послати на адресу „10 рачуна изброји и стан освоји“, са читко написаним личним подацима на коверти и то: име и презиме, адреса пребивалишта или боравишта и контакт телефон учесника, односно контакт телефон родитеља или старатеља за малољетне учеснике.

Попуњене коверте учесници требају послати путем предузећа „Поште Српске“ а.д. Бања Лука. Поштанска услуга се неће наплаћивати, тако да је коверта једини трошак за учесника наградне игре. Дозвољено је кориштење коверата различитих боја и димензија, с тим да димензије не могу прелазити димензије прописане за писмо. Учесници коверте могу предати на шалтерима пошта или убацити у поштанске сандучиће. Коверте које нису послане путем поште, односно које на предњој страни коверте немају отисак поштанског жига Пошта Српске су неважеће и не могу учествовати у наградној игри, а уколико таква коверта буде извучена, њен пошиљалац неће бити добитник награде.

Учесници чије коверте стигну послије наведеног рока, као и учесници чије коверте нису извучене у неком од извлачења учествују у сљедећим извлачењима, све до последњег извлачења.

Правила наградне игре су објављена на интернет страници www.10racuna.com.

 

Поште Српске