Наградни фонд

Наградни фонд чине сљедеће награде:

1. Стан број 55
површине 53,15 м², по структури двособан, на шестом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука

2. Стан број 49
површине 60,14 м², по структури двособан, на петом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука

3. Стан број 37
површине 64,95 м², по структури двособан, на четвртом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука

4. Стан број 38
површине 67,60 м², по структури двособан, на четвртом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука

5. 20 робних ваучера
који се могу замијенити за робу у продајним објектима „Бинго” д.о.о. Тузла у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом, односно укупној вриједности 10.000 КМ

6. 20 робних ваучера
који се могу замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука, у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом, односно укупној вриједности 10.000 КМ

7. 4 робна ваучера
који се могу замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука, у појединачној вриједности од 1.000 КМ са ПДВ-ом, односно укупној вриједности 4.000 КМ

8. 4 робна ваучера
који се могу замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука, у појединачној вриједности од 2.000 КМ са ПДВ-ом, односно укупној вриједности 8.000 КМ

Укупна вриједност наградног фонда износи 543.347,20 КМ.