Извлачење награда

Извлачење награда одржаће се јавно у директном ТВ преносу емисије „10 рачуна изброји и стан освоји“ на програму Радио телевизије Републике Српске.

Извлачење награда се обавља кроз четири извлачења и то:

ПРВО ИЗВЛАЧЕЊЕ - 22. септембра 2019. године

Стан број 55, површине 53,15 м², по структури двособан, на шестом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука по купопродајној цијени од 110.552 КМ;

5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „Бинго” д.о.о. Тузла у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом,

5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом,

1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у вриједности од 1.000 КМ са ПДВ-ом

1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у вриједности од 2.000 КМ са ПДВ-ом.

ДРУГО ИЗВЛАЧЕЊЕ - 29. септембра 2019. године

Стан број 49, површине 60,14 м², по структури двособан, на петом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука по купопродајној цијени од  125.091,20 КМ;

5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „Бинго” д.о.о. Тузла у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом,

5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом,

1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у вриједности од 1.000 КМ са ПДВ-ом

1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у вриједности од 2.000 КМ са ПДВ-ом.

ТРЕЋЕ ИЗВЛАЧЕЊЕ - 06. октобра 2019. године

Стан број 37, површине 64,95 м², по структури двособан, на четвртом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука по купопродајној цијени од  135.096 КМ;

5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „Бинго” д.о.о. Тузла у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом,

5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом,

1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у вриједности од 1.000 КМ са ПДВ-ом

1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у вриједности од 2.000 КМ са ПДВ-ом.

ЧЕТВРТО ИЗВЛАЧЕЊЕ - 13. oктобра 2019. године

Стан број 38, површине 67,60 м², по структури двособан, на четвртом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука по купопродајној цијени од  140.608 КМ.

5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „Бинго” д.о.о. Тузла у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом,

5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом,

1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у вриједности од 1.000 КМ са ПДВ-ом

1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у вриједности од 2.000 КМ са ПДВ-ом.“