Често постављана питања

Одговори на најчешће постављана питања везана за наградну игру

Како могу да учествујем у наградној игри?

Потребно је да сакупите најмање десет фискалних рачуна или 10 потврда за плаћање картицом („слипова“) издатим на териоторији Републике Српске. Прикупљене рачуне и слипове шаљете путем поште, са назнаком за Наградну игру „10 рачуна изброји и стан освоји“.

Шта су то слипови?

Слипови су потврде које се добију приликом безготовинског плаћања. Важећим се сматрају само они „слипови“ за реализовану куповину, односно само оне трансакције које су обављене и нису ни на који начин поништене, нити је примљена било каква рефундација или повраћај средстава за трансакцију. Потврде о извршеној исплати са банкомата и потврде о рефундацији сматрају се „неважећим“ слиповима.

Који је минималан износ рачуна који може да учествује у наградној игри?

Сваки фискални рачун, са било којом вриједношћу, може да учествује у наградној игри.

Када могу да пошаљем фискалне рачуне?

Рачуне можете слати након званичне објаве правилника о наградној игри у дневном листу Глас Српске. Кроз медијску кампању бићете упознати са даном објаве правилника.

Које податке морам навести на коверти?

На предњој страни је потребно да упишете назив наградне игре „10 рачуна изброји и стан освоји“ а на полеђини коверте треба да наведете: име и презиме, адресу пребивалишта или боравишта и контакт телефон учесника, односно контакт телефон родитеља или старатеља за малољетне учеснике.

Ко све може да учествује у наградној игри?

У наградној игри могу да учествују сва лица са пребивалиштем или боравиштем на територији Босне и Херцеговинe.

У каквој коверти могу да пошаљем прикупљене рачуне?

У свим стандардним ковертама.

Да ли могу да адресирам коверту на своје дијете или унука?

Добитник награде може бити било које лице са мјестом пребивалишта или боравком у Босни и Херцеговини, али је важно да на полеђини коверте, уколико се ради о малољетном учеснику, упишете контакт телефон родитеља или старатеља за малољетног учесника.

Да ли у наградној игри могу учествовати фискални рачуни из ФБиХ или Брчко дистрикта?

Не могу. У наградној игри учествују само фискални рачуни који су издати на територији Републике Српске, не старији од 1.6.2019. године.

Да ли могу донијети коверту директно у студио прије извлачења награда?

Не можете. У наградној игри учествују само коверте које на предњој страни имају жиг Пошта Српске.

Да ли добитник плаћа порез на добитак?

Не. Све трошкове пореза на добитак сноси приређивач наградне игре.

Од којег периода ће рачуни бити важећи?

У наградној игри учествују рачуни који нису старији од  1. јуна 2019. године.

Када ће бити извлачење награда?

Извлачење награда се обавља кроз четири извлачења и то: први круг ће бити 22. септембра, други 29. септембра, трећи 06. октобра, четврти 13. октобра.

Више информација на страници Извлачење награда

Како могу сазнати да ли сам добио награду?

Извлачење награда одржаће се јавно у директном ТВ преносу емисије „10 рачуна изброји и стан освоји“ на програму Радио телевизије Републике Српске. Уколико пропустите ту емисију, имена добитника биће објављивана у дневном листу „Глас Српске“ и на официјелној веб страници наградне игре www.10racuna.com. Такође, сви добитници награда, биће и директно контактирани путем телефонског броја, који уписујете на полеђини ваше коверте.

Колико коверата једно лице може да пошаље?

Једно лице може да пошаље неограничен број коверата. Важно је само, да у свакој коверти, имате најмање 10 рачуна или слипова.

Да ли је могуће у коверти послати комбинацију слипова и рачуна?

Могућа је комбинација слипова и рачуна. Важно је да је укупан број рачуна и слипова у једној коверти минимално 10.

Да ли коверте које нису извучене у првом колу, учествују у осталим извлачењима?

Да. Сви учесници чије коверте нису извучене у првом кругу, учествују и у свим наредним извлачењима, сво до посљедњег, четвртог круга.

Да ли „слипови“ у коверти морају гласити на лице које је на коверти назначено као пошиљалац?

„Слипови“ у коверти не морају гласити на лице које је на коверти назначено као пошиљалац, нити фискални рачуни морају припадати пошиљаоцу, с тим да пошиљалац,, својим учешћем у Наградној игри, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су фискални рачуни и „слипови“ исправни.

Када се фискални рачуни сматрају исправним?

Фискални рачуни сматрају се исправним уколико садрже сљедеће податке: назив обвезника, назив и адресу продајног мјеста, ИБО, ИБФМ, назив фискалног документа; листу појединачних евидентираних промета, укупан износ евидентираног пореза, укупан износ за уплату од клијента, временску одредницу формирања фискалног рачуна, редни број фискалног рачуна, фискални лого.

Када се „слип“ сматра исправним?

Потврде за плаћање картицом („слипови“) сматрају се исправним уколико садрже сљедеће податке: назив и адресу трговца/продавца, врсту трансакције за коју се издаје потврда, број картице (ПАН)-приказан дјелимично, валуту и укупан износ транскације, датум и вријеме трансакције, број и потврду о одобрењу, уколико трансакција захтјева одобрење Издаваоца.

Да ли је дозвољено учествовање у наградној игри ужих чланова породице који раде у институцијама чији запослени не могу да учествују?

Дозвољено је да у наградној игри учествују чланови породица оних који су запослени у институцијама чији запослени не могу бити учесници наградне игре.

Да ли важе Мтел потврде за допуну?

Не важе. Погледајте на нашем сајту шта све треба да садржи исправан фискални рачун или слип.

Да ли могу да се пакују рачуни са пумпе?

Сви фискални рачуни могу да учествују у наградној игри.

Да ли важи коверта са 10 рачуна са једног продајног мјеста (нпр. са једне пумпе, једног кафића) и ако су издати исти дан? Могу ли у исту коверту?

Можете слати неограничен број коверата са рачунима који су издани у једном или више дана, на једном или више продајних мјеста. Само је важно да је куповина обављена у РС, да рачуни нису старији од 1. 6. 2019. и да их у једној коверти има најмање 10.

Шта је са фискалним рачунима на којима пише ЦЕ 0,00%. Да ли су ти рачуни важећи?

Такви рачуни су важећи.

Да ли се лични подаци могу ставити у коверту, а не на полеђини коверте?

Не могу. Ваше личне податке, према правилима наградне игре, уписујете на полеђину коверте.

У вашем правилнику пише да се осим станова дијеле и друге награде? Које?

Дијелиће се робни ваучери, о чему ћемо вас ускоро информисати.

Зашто Поште Српске наплаћују слање коверата ако сте ви нагласили да је слање бесплатно?

Уколико вам је неко у пошти наплатио пошиљку, молимо вас да нам јавите у којој пошти је то учињено, како бисмо предузели одређене мјере, како се то не би понављало. Влада РС има склопљен уговор са Поштама Српске према ком поште имају обавезу да бесплатно дистрибуирају ваше пошиљке.

Ако обавим куповину у неком маркету и платим ВИСА картицом и добијем фискални рачун и слип, да ли могу исти тај рачун и слип послати у једној коверти и да ли ми се то онда рачуна регуларно као 2 одвојена рачуна од укупно 10?

Управо тако. Фискални рачун се рачуна као један рачун, а слип као други рачун. И могу се наћи у истој коверти.

Како се слип може рачунати као рачун?

Циљ наградне игре је подстаћи и безготовинско плаћање, јер се на тај начин најбоље сузбија сива економија. Читав концепт наградне игре служи управо у сврху сузбијања сиве економије.

Да ли спонзори могу учествовати у наградној игри?

Спонзори могу да учествују у наградној игри.

Ко гарантује да ће извлачење бити регуларно, а не намјештено?

За исправност и регуларност Наградне игре задужена је петочлана комисија коју именује Влада Републике Српске и извлачење награда врши се у њиховом присуству. Комисија има обавезу да врши надзор и контролу тока извлачења, да обезбиједи регуларност извлачења награда, те да сачини записник о сваком извлачењу.

Ако се стави на коверту само име малољетног дјетета, да ли је та коверта исправна?

Није. Уколико на коверти наводите малољетно дијете као учесника Наградне игре, онда морате обавезно да упишите и име и презиме родитеља или старатеља и ваш контакт телефон.

Да ли се ових 10 рачуна односи само на један мјесец?

Не. У наградној игри учествују сви рачуни почевши од 1. 6. 2019. па све до 12. 10. 2019. године.

Могу ли и страни држављани са регуларним боравком у РС учествовати у наградној игри?

Могу, у Правилима у члану седам стоји да: Право учешћа у Наградној игри имају сва лица са пребивалиштем или боравиштем на територији Босне и Херцеговине која прихватају правила Наградне игре донесена од стране Приређивача.

Зашто би ми купци требали водити рачуна о исправности сваке ставке на фискалном рачуну?

Један од циљева наградне игре је и едуковање грађана, те да се и грађани упознају са тиме како треба да изгледа исправан фискални рачун. Уколико грађани уоче да добијају неисправне рачуне о томе могу обавјестити Пореску управу РС како би такав издавалац рачуна био кажњен.

Да ли могу да се шаљу рачуни и од јула мјесеца или само јуна?

Шаљу се сви рачуни почевши од 1. јуна 2019. године.

Да ли вриједе рачуни из Брчко дистрикта?

Не важе рачуни из Брчко дистрикта, само они који су издати на територији Републике Српске. Међутим, Ви, као становник Брчко дистрикта, можете да учествујете у наградној игри али само ако сакупите фискалне рачуне или слипове издате на територији Републике Српске.

Треба ли да се купује маркица за коверту?

Не. На коверти пишете само назив наградне игре и ваше личне податке. Запослени у пошти ће по преузимању ваших коверата, на сваку од њих, ударити жиг поште.

Да ли уз сваки рачун који је плаћен картицом мора да се закачи и слип?

Не мора да се закачи слип. Слипове можете сакупљати посебно, а рачуне посебно. Можете слати само рачуне или само слипове или комбиновано. Битно је да у збиру у једној коверти буде 10 рачуна и слипова. И да напоменемо – потврде са банкомата се не рачунају.

Да ли могу послати у коверти и карту из аутобуса?

У коверте можете паковати било који фискални рачун.

За коју државу вриједи наградна игра?

Наградна игра вриједи за Босну и Херцеговину. У наградној игри могу да учествују сва лица са пребивалиштем или сталним боравком у БиХ, а  рачуни које сакупљате односе се на реализовану куповину у Републици Српској. Рачуни не смију бити старији од 1. 6. 2019. године.

До када се могу слати рачуни?

У извлачењу учествују коверте предате на шалтерима пошта или убачене у поштанске сандучиће, а које су приспјеле на адресу „10 рачуна изброји и стан освоји“ до посљедњег радног дана који претходи дану извлачења.

Да ли наградна игра вриједи за људе из ФБиХ?

Вриједи уколико сакупите рачуне из Републике Српске и пошаљете их путем Пошта Српске.

Важе ли рачуни са наплатних кућица на ауто путу?

Не важе. Погледајте на нашем сајту шта све треба да садржи исправан фискални рачун.

Шта је са продавницама које нам не дају фискалне рачуне?

Управо из тог разлога и организујемо игру. Продавац мора да вам изда рачун. Ако Вам неко не да рачун, можете га пријавити и биће кажњен. Циљ нам је да подигнемо свијест грађана да приликом сваке куповине траже фискални рачун.

Нисте добили одговоре?

Ево неколико начина да нас контактирате

Контактирајте нас!

Контактирајте нас путем телефона или е-маила

Пошаљите упит

Пошаљите упит путем ове форме

0 + 3 = ?