poste-srpske-pocela-nagradna-igra

Vlada Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem ekonomista „SWOT“ Banja Luka organizuje nagradnu igru „10 računa izbroji i stan osvoji“. Nagradna igra će trajati od 15.07.2019. do 13.10.2019. godine. Svrha priređivanja nagradne igre je podizanje svijesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije.

Nagradni fond čine 4 dvosobna stana u Banjoj Luci, ukupne vrijednosti 511.347,20 KM. Ministarstvo finansija će u ime Vlade Republike Srpske po odbitku platiti porez na dobitke od nagradne igre.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Bosne i Hercegovine koja prihvataju pravila nagradne igre donesena od strane Priređivača, izuzev lica zaposlenih ili angažovanih u Kabinetu Predsjednika Vlade Republike Srpske, Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske, Ministarstvu finansija Republike Srpske, Poreskoj upravi Republike Srpske, Republičkoj upravi za igre na sreću, preduzeću „Pošte Srpske“ a.d. Banja Luka i u Udruženju ekonomista „SWOT“ Banja Luka.

Učesnici u nagradnoj igri trebaju poslati koverte koje sadrže najmanje 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom („slipova“) izdatih na teritoriji Republike Srpske. Fiskalni računi i potvrde za plaćanje karticom („slipovi“) mogu se slati zajedno u istoj koverti.

Koverte je potrebno poslati na adresu „10 računa izbroji i stan osvoji“, sa čitko napisanim ličnim podacima na koverti i to: ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta i kontakt telefon učesnika, odnosno kontakt telefon roditelja ili staratelja za maloljetne učesnike.

Popunjene koverte učesnici trebaju poslati putem preduzeća „Pošte Srpske“ a.d. Banja Luka. Poštanska usluga se neće naplaćivati, tako da je koverta jedini trošak za učesnika nagradne igre. Dozvoljeno je korištenje koverata različitih boja i dimenzija, s tim da dimenzije ne mogu prelaziti dimenzije propisane za pismo. Učesnici koverte mogu predati na šalterima pošta ili ubaciti u poštanske sandučiće. Koverte koje nisu poslane putem pošte, odnosno koje na prednjoj strani koverte nemaju otisak poštanskog žiga Pošta Srpske su nevažeće i ne mogu učestvovati u nagradnoj igri, a ukoliko takva koverta bude izvučena, njen pošiljalac neće biti dobitnik nagrade.

Učesnici čije koverte stignu poslije navedenog roka, kao i učesnici čije koverte nisu izvučene u nekom od izvlačenja učestvuju u sljedećim izvlačenjima, sve do poslednjeg izvlačenja.

Pravila nagradne igre su objavljena na internet stranici www.10racuna.com.

 

Pošte Srpske