ПРИРЕЂИВАЧ НАГРАДНЕ ИГРЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

republika-srpska-seal-small

НАГРАДНА ИГРА

10 РАЧУНА ИЗБРОЈИ И СТАН ОСВОЈИ!

Сакупи

Сакупи 10 фискалних рачуна или слипова

Пошаљи

Пошаљи бeсплатно путeм Поштe Српскe

Освоји

Освоји стан или неку од вриједних награда

Зашто организујeмо наградну игру?

У најширем смислу, сива економија је свака економска активност која се обавља на начин да се избјегну закон, опорезивање и надзор државе у циљу стицања користи за себе, а на штету државе, одговорне привреде и грађана.
Један од најчешћих облика сиве економије је неиздавање фискалних рачуна.

➀ Зашто је важно узети рачун?

Пракса показује да грађани веома ријетко траже рачун, чиме несавјесним привредницима помажу у кршењу прописа и богаћењу. Неузимањем рачуна прави се и нелојална конкуренција уредним послодавцима.

Наградна игра је управо један од начина да грађани промијене лоше навике. Паралелно с наградном игром, којом се мотивишу грађани да узимају рачуне и на конто тога освоје вриједне награде, циљ је да се узимањем фискалног рачуна повећава свијест грађана и укаже на значај узимања фискалног рачуна. Без фискалног рачуна купац не може да рекламира робу нити да добије поврат новца. Фискални рачун је једини начин да купац оствари своја права, али и да буде сигуран да дио његовог новца иде у буџет, чиме се финансирају здравство, просвјета, култура, образовање…

Борба против сиве економије не заснива се само на забранама и инспекцијским мјерама, већ подразумијева и различите активности шире друштвене заједнице, од којих је једна управо узимање фискалног рачуна.

➁ Европска пракса

Пракса широм Европе показала је да се грађани најбоље мотивишу и стварају навику узимања фискалног рачуна кроз наградну игру.

Према извјештају Европске комисије, који анализира искуства различитих земаља ЕУ у организовању наградних игара с рачунима, фискална лутрија се показала као успјешан механизам за анимирање шире јавности, изградњу пореске културе и укључивање грађана у борбу против сиве економије.

Наградне игре с фискалним рачунима и слиповима организовале су многе европске земље, међу којима су Пољска, Румунија, Словачка, Португал, Малта, Грузија, Хрватска и Србија.

➂ Искуства из окружeња

У 2018. години организован је други циклус наградне игре „Узми рачун и побиједи” кроз два круга у трајању од по мјесец дана. Први круг трајао је од 3. до 31. марта 2018. године, а други од 7. априла до 5. маја 2018. године.

За вријеме трајања наградне игре, грађани су послали 107.322.950 фискалних рачуна и слипова, односно 10.732.295 коверата.

Према истраживању које је спровео ИПСОС за потребе НАЛЕД-а у мају 2018, у наградној игри учествовало је 41% становништва (24% лично, 17% преко чланова породице), по чему је ова наградна игра међу најуспјешнијим у Европи.

Након завршетка наградне игре, сваки други грађанин је навео да тражи рачун зато што зна да је то законска обавеза трговца и потврда да је платио порез, што представља пораст за чак 44% у односу на фебруар 2017. године, када је организована прва наградна игра. Порастао је број грађана који би поново учествовали у наградној игри са 35% на 42%, што говори о даљем јачању повјерења и интересовања за ову акцију.

Такође, према истраживању, чак 35% грађана је изјавило да их је наградна игра подстакла да узимају фискалне рачуне, а 13% да их је подстакла да плаћају картицом. Подршка грађана борби против сиве економије је, као и прошле године, на изузетно високом нивоу – од 90%.

Како учествовати у наградној игри?

Критеријуми наградне игре

У наградној игри „10 рачуна изброји и стан освоји“, коју приређује Влада Републике Српске, могу да учествују сва лица с пребивалиштем или боравиштем на територији Босне и Херцеговине.

Да бисте били учесник наградне игре, потребно је да сакупите фискалне рачуне и слипове за реализовану куповину, издате на територији Републике Српске, почевши од 1.6.2019. године.

Сваки фискални рачун, са било којом вриједношћу, може да учествује у наградној игри, а један учесник може послати неограничен број коверата и може истовремено освојити више награда.

Учесници у наградној игри шаљу коверте које садрже најмање 10 фискалних рачуна или 10 потврда за плаћање картицом (слипова). Фискални рачуни и потврде за плаћање картицом (слипови) могу се слати заједно у истој коверти.

На предњој страни коверте уписујете: назив наградне игре „10 рачуна изброји и стан освоји“, а на полеђини коверте уписујете ваше личне податке: име и презиме, адресу пребивалишта или боравишта и контакт телефон учесника, односно контакт телефон родитеља или старатеља за малољетне учеснике.

Четири корака до стана

 • Сакупи

  најмање 10 фискалних рачуна или 10 потврда за плаћање картицом (слипова) који су издати на територији Републике Српске. Рачуни не смију бити старији од 1.6.2019. године.

 • Спакуј

  фискалне рачуне или слипове у било коју коверту и пошаљи их бесплатно путем „Поште Српске“.

 • Пошаљи

  коверте са назнаком за наградну игру „10 рачуна изброји и стан освоји“. Важећим се сматрају коверте које на предњој страни, осим назива наградне игре, имају и отисак поштанског жига Јавног предузећа „Поште Српске“ АД. На полеђину коверте читко исписујете сљедеће личне податке: име и презиме, адресу пребивалишта или боравишта, поштански број, контакт телефон учесника, односно контакт телефон родитеља или старатеља за малољетне учеснике.

 • Освоји

  4 стана у Бањалуци или неке од других вриједних робних и новчаних награда. Прве добитнике извлачимо 22. септембра 2019. године, у 20 h, у директном телевизијском преносу на програму Радио-телевизије Републике Српске.

УЖИВО (Поште Српске)

просторија са пристиглим ковертама

УЖИВО (РТРС студио)

просторија са пристиглим ковертама

Број пристиглих ковeрата1841844
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
fiskalni-racun

Изглед исправног фискалног рачуна

Фискални рачуни сматрају се исправним уколико садрже сљедеће податке:

 1. назив обвезника
 2. назив и адресу продајног мјеста
 3. Порески јединствени идентификациони број обвезника – ИБО
 4. Идентификациони број фискалног модула фисклане касе – ИБФМ
 5. назив фискалног документа
 6. листу појединачних евидентираних промета, од којих сваки садржи: назив евидентираног артикла, јединицу мјере, количину, цијену по јединици мјере, вриједност појединачног евидентираног промета и ознаку пореске стопе, уколико је уопште обављено евидентирање промета
 7. укупан износ оствареног евидентираног пореза
 8. укупну вриједност оствареног евидентираног промета
 9. укупан износ за уплату од клијента
 10. временску одредницу формирања фискалног рачуна
 11. редни број фискалног рачуна
 12. фискални лого

Изглед исправне потврде за плаћање картицом („слип“)

Потврде за плаћање картицом („слипови“) сматрају се исправним ако садрже сљедеће податке:

 1. назив и адреса трговца/продавца
 2. врста трансакције за коју се издаје потврда
 3. број картице (ПАН) – приказан дјелимично
 4. валута и укупан износ трансакције
 5. датум и вријеме трансакције
 6. број и потврда о одобрењу, уколико трансакција захтјева одобрење Издаваоца
1
2
3
4
5
6
potvrda-placanja-karticom-slip
Одговори на најчешће постављана питања везана за наградну игру

КАКО ДА ОСВОЈИТЕ СТАН У БАЊАЛУЦИ У ЧЕТИРИ КОРАКА

swot-dobitnik-prvog-stana
banjaluka-com-pristiglo-vise-od-milion-koverata
blic-rs-svi-zele-novi-stan
10racuna-slide-2
© Copyright 2019 - 10racuna.com